Özellikle gençlik çağındaki birçok insan utangaçlık sorunu ile karşı karşıyadır. Ailesine, çevresine veya tanımadığı insanlara karşı utangaç tavırlarından dolayı sıkıntılar yaşamaktadır. Peki, genel olarak utangaç olan bir insanın