Ulu önder Atatürk’ü bir bilim adamı olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Fakat onu bilim düşmanı olarak nitelemek de yanlış olacaktır. Atatürk, bütün icraatlarını yaparken aklın ve bilimin ışığında hareket